İstinat Duvarı

Toprak tabanında ve yüzeyinde oluşabilecek ani değişimleri (kayma, çökme gibi) kontrol altına almak ve bu zeminin yayılmasını engellemek için oluşturulan duvarlara istinat duvarı denir.  Bu yapılarda öncelikle, zemin araştırmasında yapılacak sondaj işleri ile zemin katmanlarının ve zemin tasıma gücünün belirlenerek projelendirilmesi önem arz etmektedir.
Ankara İstinat Duvarı
Ankara İstinat Duvarı
Ankara İstinat Duvarı
Ankara İstinat Duvarı
Ankara İstinat Duvarı